Praktijk
Nieuws Square Information Solutions uit Roermond treedt toe tot Total Specific Solutions Casus OCW Nieuws-app Nieuws Houthoff Buruma bibliotheek gekoppeld aan Jongbloed.nl Casus De digitale bibliotheek van Van Doorne Nieuws Paris en Den Hollander sluiten aan bij XPOSI Digital Library Nieuws Square ISO 9001 en 27001 gecertificeerd Casus Bibliotheek portaal Haagse Hogeschool vernieuwd Casus Square ondersteunt Kenniscollectie.nl Nieuws Meeting Square 2015: 30 jaar jong Nieuws Customer Support Portal Casus Kennisbank voor de Inspectie Veiligheid en Justitie Nieuws 2015, vol met nieuws Nieuws Square sponsort Prissma studiereis Nieuws Fleuren Kersen app Casus Bibliotheek IJsselland Ziekenhuis innoveert Casus Easy report Haagsche Hogeschool Casus Easy report Gelderse Vallei Nieuws Nieuwe BIBIS OPAC Nieuws Square vernieuwt haar huisstijl

Kennisbank
Inspectie Veiligheid en Justitie

In 2014 mochten wij de Inspectie Veiligheid en Justitie begeleiden bij de opbouw van een kennisbank. Een combinatie van onze producten vormt het hart van de oplossing. Dit project is een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking vanaf ontwerp, via realisatie tot succesvolle implementatie.

Binnen de Inspectie van Veiligheid en Justitie, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is eind 2013 een start gemaakt met het vormen van een nieuw kennis- en Kwaliteitscentrum waarin informatievoorziening, kennisborging, methodologie en analyse de belangrijke peilers zijn. Een van de eerste stappen in het project betrof de opzet van een kennisbank waarmee inspecteurs te allen tijde kunnen beschikken over relevante en actuele vakinformatie. Square is gevraagd dit project te begeleiden en de kennisbank te realiseren.

‘We hebben de samenwerking met Square erg gewaardeerd. Hun pro-actieve meedenken en ervaring heeft ons geholpen de juiste keuzes te maken zowel bij de inrichting van het systeem als bij de aanpak van het project in onze organisatie. De korte lijnen en vlotte responstijden in de samenwerking maakten het mogelijk snel stappen te zetten.’ - Jasper Gout, Projectleider implementatie Kennis- en Kwaliteitscentrum

In de eerste fase hebben we samen met vertegenwoordigers uit de diverse inspectiedomeinen een analyse gemaakt van de beschikbare en benodigde informatie. Vertrekpunt in die analyse was de beroepspraktijk van de inspecteurs. Op basis van deze analyse is een informatieplan opgesteld waarin is vastgesteld welke informatie moest worden opgenomen in de kennisbank, hoe deze informatie toegankelijk moet worden gemaakt, welke ordening en metadatering voor het beoogde gebruik nodig zijn, etcetera.

Op basis van het informatieplan is vervolgens een ontwerp gemaakt voor de configuratie van de kennisbank. De implementatie is gerealiseerd op basis van een combinatie van de flexibel configureerbare BIBIS catalogus en een op maat ingericht informatieportaal voor eindgebruikers op basis van EASY.

Het Kennis- en Kwaliteitscentrum-team heeft vervolgens de diverse domeinen begeleid bij het verzamelen, filteren en beschrijven van informatie om zodoende de kennisbank stap voor stap te vullen. In februari wordt de kennisbank beschikbaar gemaakt voor alle inspecteurs. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Een kennisbank heeft uiteraard alleen zin als deze ook werkelijk voortdurend een plek van uitwisseling en delen van actuele inzichten en informatie wordt. Voor het Kennis- en Kwaliteitscentrum is het dus eigenlijk pas net begonnen.

‘Korte lijnen en vlotte responstijden leiden tot snelle stappen in de ontwikkeling.’

Voor Square was dit een interessant project, omdat we de gelegenheid hadden in directe verbinding met de directie te werken aan de opbouw van een centrale kenniscatalogus. Zowel vanuit onze ervaring met het ordenen van informatie als vanuit onze technische expertise hebben we voor de Inspectie een partner mogen zijn. Door de intensieve samenwerking konden we nauw betrokken zijn bij de implementatie van het systeem binnen de organisatie.

‘Volgens mij hebben we nu een instrument waar we allen veel aan kunnen hebben. En een instrument dat mij veel werk uit handen neemt.’ - J. Doggenaar, Inspecteur